Privacybeleid

Het privacybeleid van Waterscouting “De IJssel” is op 19 februari 2018 vastgesteld door het bestuur. De belangrijkste punten zijn:

  • Er worden uitsluitend gegevens opgeslagen die noodzakelijk zijn voor verenigingsdoeleinden.
  • Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
  • Meerderjarige leden en ouders en wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige leden hebben inzagerecht in de eigen gegevens en kunnen daarin wijzigingen doen aanbrengen bij geconstateerde onjuistheden.
  • Gegevens van het lid worden tot maximaal 1 jaar na beeindig van het lidmaatschap bewaard (met uitzondering naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres), desgevraagd kunnen ook deze gegevens worden gewist.
  • Leden en hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen aangeven dat hun foto’s niet worden geplaatst in publicaties van en door Waterscouting “De IJssel” (zoals Scouting Magazine, Website, Facebook etc.). Bij bezwaren worden geplaatste foto’s op Facebook en/of website verwijderd.

Het volledige privacybeleid van Waterscouting “De IJssel” kunt u hier raadplegen. Voor vragen over het privacybeleid kunt u contact opnemen met de leden van het leidingteam en het bestuur.