Veiligheids- en Gedragsbeleid

Waterscouting de IJssel vindt het belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Sociale veiligheid binnen onze vereniging betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld, et cetera.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van onze leden. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Voor Waterscouting “De IJssel” is het belangrijk dat kinderen en jongeren op een veilige manier het scoutingspel kunnen spelen. Hierbij zijn onder andere een veilige speelomgeving, een veilig spel en een veilige sociale omgeving van groot belang. Om dit te waarborgen heeft Waterscouting “De IJssel” de volgende zaken geregeld:

  • Opleiding van de vrijwilligers
  • Aannamebeleid
  • Iedereen een VOG
  • Veiligheidsbladen activiteiten
  • Gedragscode en beleid
  • Vertrouwenspersonen

De complete gedragscode kunt u hier vinden. Hieronder wordt een en ander toegelicht:

Aannamebeleid

Bij het aannemen van vrijwilligers bespreken we altijd goed de eisen en verwachtingen die we hebben van het aspirant kaderlid. Hierbij volgen we het aannamebeleid zoals dat is opgesteld door Scouting Nederland, zie Aannamebeleid – Scouting.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Alle vrijwilligers binnen onze vereniging (leiding, bestuursleden en ondersteunende leden) en alle actieve leden die ouder zijn dan 21 jaar hebben een VOG. Meer informatie over VOG’s vindt u op de website van Justis.

Vertrouwenspersonen

Als er sprake is van een vervelende situatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze vertrouwenspersonen graag voor je klaar. Meer informatie over onze vertrouwenspersonen vind je op deze pagina.