Beleid omtrent veiligheid en gedrag

Veiligheid en gedrag

Waterscouting de IJssel vindt het belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Sociale veiligheid binnen onze vereniging betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van onze leden. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.


Voor Waterscouting “De IJssel” is het belangrijk dat kinderen en jongeren op een veilige manier het scoutingspel kunnen spelen. Hierbij zijn onder andere een veilige speelomgeving, een veilig spel en een veilige sociale omgeving van groot belang. Om dit te waarborgen heeft Waterscouting “De IJssel” de volgende zaken geregeld:

• Opleiding van de vrijwilligers
• Iedereen een VOG
• Veiligheidsbladen activiteiten
• Gedragscode en beleid
• Vertrouwenspersonen

De complete gedragscode kunt u hier vinden. Hieronder wordt een en ander toegelicht:

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Alle vrijwilligers binnen onze vereniging (leiding, bestuursleden en ondersteunende leden) en alle leden die ouder zijn dan 21 jaar hebben een VOG.

Vertrouwenspersonen

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze vertrouwenspersonen graag voor je klaar.